Sportpodologie Delft

Gespecialiseerd in het aanmeten van hardloopschoenen.

Privacy Statement

We geven u graag informatie over ons privacy beleid. Zo weet u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt op het inschrijfformulier voor klanten of clubkaart in de winkel, Intake formulier van de Sportpodologie, factuur voor herhaling aankoop en Sportpodologie en de online aganda.

Wet bescherming persoonsgegevens

Sportpodologie Delft verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Sportpodologie Delft verwerkt ten behoeve van:

  • Club en klanten kaarten, opzoeken, bijschrijven en afschrijven van tegoeden en eventueel nieuwsbrieven
  • Bij verlies van deze kaarten het blokkeren en verwittigen van de rechtmatige personen.
  • Facturen sturen voor Sportpodologie, bedrijven en herhaling aankoop
  • online agenda om afspraken te maken
  • informeren over de voortgang van de sport steunzolen
  • produceren van sport steunzolen
  • alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij Sportpodologie Delft laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Sportpodologie Delft van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Met dienstverlener Supersaas, Leeman & Kuiper b.v. en Loyaltygroup BV is in overeenstemming met de AVG een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Sportpodologie Delft te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op www.sportpodologiedelft.nl zijn gepubliceerd.